Kvalitní poradenstské a obchodní služby

REACH 2018

Vztahuje se na vás tato lhůta?

Pokud vyrábíte chemické látky nebo je dovážíte ze zemí mimo EU v množství větším než jedna tuna ročně, mohou se na vás vztahovat povinnosti registrace podle nařízení REACH. Navíc, pokud vyrábíte nebo dovážíte nějaký výrobek (směs, předmět), je možné, že obsahuje látky, které je třeba registrovat jednotlivě.

Pokud jste předběžně registrovali látky, které vyrábíte nebo dovážíte ze zemí mimo EU v množství vyšším než jedna tuna, avšak nižším než 100 tun ročně, a zatím jste je nezaregistrovali, pak se na vás vztahuje lhůta pro registraci podle nařízení REACH, kterou je 31. květen 2018.

Pokud jste vaši látku dosud předběžně nezaregistrovali,  je možno provést pozdní předběžnou registraci do 31. května 2017.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode