Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Oblast působení nařízení REACH

Nařízení REACH se týká všech chemických látek, pokud nejsou z jeho oblasti působnosti výslovně vyňaty. Jedná se o velmi rozsáhlý systém, který zahrnuje všechny látky bez ohledu na to, zda jsou vyráběny, dováženy, používány jako meziprodukty nebo uváděny na trh samostatně, v přípravcích nebo v předmětech.
Nařízení REACH se zcela netýká: odpadů, radioaktivních látek, neizolovaných meziproduktů, dále potravin (jelikož se nejedná o látku, přípravek ani předmět), látek na které se nevztahuje celní dohled. Dále se nařízení netýká přepravy nebezpečných látek samotných nebo obsažených v nebezpečných přípravcích.

Dále jsou některé látky vyjmuty z povinnosti registrace, jedná se o:

  • Humánní a veterinární léčiva;
  • Potraviny a krmiva (včetně přidaných látek do potravin, příchutí, přídavných látek do krmiv);
  • Polymery (avšak příslušné monomery se musí registrovat);
  • Účinné látky biocidů a přípravků na ochranu rostlin;
  • Látky uvedené v příloze IV a V nařízení (např. Voda, cukr, vápenec, přírodní látky, atd…);
  • Látky pro aplikovaný výzkum a vývoj;
  • Látky získané recyklací např. z přípravků nebo výrobků, to platí jen pro látky, které již byly dříve registrovány;
  • Reimport registrovaných látek v dodavatelském řetězci.

Jaké povinnosti se na mě vztahují?

    REACH je velice komplikované nařízení, které zahrnuje řadu rozmanitých povinností, které jsou závislé především na roli uživatele chemických látek v dodavatelském řetězci. V prvé řadě je tedy stěžejní vaše identifikace, od které se následně budou odvíjet související povinnosti. Důležité je si tedy uvědomit, zda spadáte mezi následné uživatele anebo mezi subjekty, které jsou povinny sami registrovat své látky (registranté). V jednoduchosti lze konstatovat, že povinnost registrovat látky mají výrobci a dovozci látek nad 1 tunu za rok. Následný uživatelé látky neregistrují. Pro tyto účely připravila agentura ECHA speciální interaktivní nástroj, který vám v několika krocích, na základě vašich odpovědí, vyhodnotí jaké je vaše postavení v dodavatelském řetězci a jaké povinnosti musíte plnit. Tento nástroj - "navigátor" naleznete zde.


 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode