Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Služby

Seznam činností, které vykonávám jednorázově či dlouhodobě na základě dohody,smlouvy pro objednatele :

  • zpracování bezpečnostních listů  dle platné české a evropské legislativy včetně překladu z AJ.
  • poradenství pro označování nebezpečných chemických látek a přípravků včetně zpracování a kontroly návrhů etiket, a to jak pro přípravky určené pro prodej konečným spotřebitelům, tak pro přípravky pouze pro profesionální použití.
  • zastupování společnosti objednatele při jednáních s orgány státní správy na základě plné moci vystavené jednateli společnosti, zejména při jejich kontrolní činnosti, v rámci vedených správních řízení apod.,
  • poradenství se zaměřením na zjištění skutečného stavu dodržování požadavků právních předpisů v oblasti užívání chemických látek, vypracování opatření k odstranění případných nedostatků,
 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode