Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2022

 rde

   V roce 2022 ohlašují údaje prostřednictvím ISPOP subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

  • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
  • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
  • č. 254/2001 Sb., o vodách
  • č. 545/2020 Sb, o obalech, §4 vyhlášky č.30/2021 Sb - hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
  • č. 541/2020 Sb., o odpadech,§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20, s ohledem na přechodná ustanovení uvedená v nových legislativních předpisech probíhá ohlašování v roce 2022 za rok 2021 s vybranými úpravami dle příloh původních prováděcích předpisů.

 

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode