Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878

21.09.2020 12:24

Novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878

V červnu 2020 vyšla novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II, tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Toto nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021.
Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (= nařízení REACH) stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v Unii.
Stávající bezpečnostní listy (BL), které nejsou v souladu s přílohou tohoto nového nařízení z června 2020, mohou být i nadále poskytovány ale jen do 31. prosince 2022.

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode