Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

13.01.2015 00:00

Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví další látky, které budou podléhat povolení pro určitá použití.
Všechny tyto látky splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) nebo toxické pro reprodukci (kategorie 1B). Látky jsou používány například jako rozpouštědla, antikorozní činidla a tužidla.
Jedná se o následující látky:

  • formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem (technický MDA)
  • kyselina arseničná
  • bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)
  • 1,2-dichlorethan (EDC)
  • 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin (MOCA)
  • chroman chromitý
  • chroman strontnatý
  • chroman draselno-zinečnatý
  • oktahydroxid-chroman pentazinečnatý

U každé látky v seznamu je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení (od února 2016 do července 2017) a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku).

Příloha XIV nařízení REACH obsahuje v současné době již 31 látek.

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode