Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Prevence závažných havárií - posouzení objektu

21.07.2016 21:13

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek (příloha č. 1 zákona 224/2015 Sb.), je povinna provést jeho posouzení.

Posouzení se týká všech firem (přesněji všech právnických nebo podnikajících fyzických osob), v jejichž objektech je umístěna vybraná nebezpečná látka (a to bez ohledu na její množství). Seznam dotčených látek je uveden v příloze č. 1 zákona.

Provozovatel nebo uživatel objektu je povinen:

  1. zpracovat seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen "seznam"),
  2. na základě seznamu provést součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze A2 a
  3. na základě seznamu a výsledku součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu:
    • zpracovat protokol o nezařazení, nebo
    • navrhnout zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B.

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode