Kvalitní poradenstské a obchodní služby

REACH: Změna nařízení z pohledu bezpečnostních listů

15.06.2015 11:44

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení komise  (ES)2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení stanovuje, že bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015 se mohou i nadále používat a nemusí být v souladu s přílohou tohoto nařízení do dne 31. května 2017. Nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Odůvodnění:

  • Dne 1. června 2015 vstoupí současně v platnost dvě protichůdné změny přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006, z nichž jednu zavedl čl. 59 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a druhou zavedlo nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (3). Aby se předešlo nejasnostem ohledně toho, které znění přílohy II se použije, je třeba tuto přílohu v jejím pozměněném znění nahradit novou přílohou II. 
  • Požadavek, aby hospodářské subjekty, které již sestavily bezpečnostní listy, tyto bezpečnostní listy okamžitě aktualizovaly v souladu s pozměněnou přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006, by pro ně znamenal nepřiměřenou zátěž. Proto by hospodářským subjektům mělo být po jistou dobu povoleno i nadále používat bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015.

 

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode