Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Novinky

21.09.2020 12:24

Novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878

Novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878 V červnu 2020 vyšla novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II, tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Toto nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021. Příloha II...
10.01.2020 21:30

Způsoby nakládání s odpady kategorie O, vznikajícími při stavební činnosti:

1. Odpad vzniká v místě stavby Odpad vzniká v místě stavby a odtud je předáván oprávněné osobě: Jedná se o shromažďování odpadů s povinností vést evidenci za splnění podmínek uvedených v § 5 vyhlášky 383/2001 Sb., souhlasu KÚ netřeba. 2. Odpad vzniká...
21.07.2016 21:13

Prevence závažných havárií - posouzení objektu

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek (příloha č. 1 zákona 224/2015 Sb.), je povinna provést jeho posouzení. Posouzení se týká všech firem (přesněji všech právnických nebo...

Od 1. června 2015 bude pro klasifikaci a označování látek i směsí před jejich uvedením na trh platit pouze nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). V souladu s nařízením CLP musí být označeny výrobky, včetně spotřebního zboží, jako jsou nátěrové hmoty nebo čisticí prostředky, stejně jako průmyslové směsi.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode