Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Novinky

21.07.2016 21:13

Prevence závažných havárií - posouzení objektu

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek (příloha č. 1 zákona 224/2015 Sb.), je povinna provést jeho posouzení. Posouzení se týká všech firem (přesněji všech právnických nebo...
01.02.2016 18:16

Povinné prohlídky kotlů do 300 kW se blíží!

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní...
15.06.2015 11:44

REACH: Změna nařízení z pohledu bezpečnostních listů

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení komise  (ES)2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení stanovuje, že bezpečnostní listy poskytnuté...
11.03.2015 15:06

Klasifikace látek a směsí od 1.6.2015 - dotazy

Dotaz: Bude po 1.6.2015 existovat nějaké přechodné období,ve kterém se budou tolerovat v bezp. listu uvedené klasifikace pro látky a směsi dle DPD a CLP vedle sebe v BL, než budou listy upraveny?  U látek není přechodné období, celá dosavadní platnost 453/2010  je přechodné období, už od...
18.01.2015 14:29

ISPOP 2015

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2015 V roce 2015 ohlašují údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona: č. 25/2008 Sb.,  o IRZ a ISPOP č. 201/2012 Sb., o ochraně...
13.01.2015 00:00

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví další látky, které budou podléhat povolení pro určitá použití. Všechny tyto látky...

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode