Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Roční hlášení - ISPOP

Od 1.ledna 2012 se roční hlášení o odpadech podává jen elektronicky v datovém standartu a to jen prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Povinnost podat roční hlášení o odpadech má původce odpadů, který za rok vyprodukuje více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatního odpadu. Oprávněná osoba vždy.

V případě, že jako firma vlastní více provozoven a součtem všech odpadů za všechny provozovny přesáhnete výše uvedené množství, vztahuje se na Vás podání ročního hlášené také.

Roční hlášení o odpadech za rok 2019 se musí podat prostřednictvím ISPOP do 15. února 2020.

V případě, že hlášení nepodáte nebo nedodržíte termín do 15.února může Vám být uložena pokuta až do 1 milionu korun.

 
Nevíte si rady ? Jsem tady pro Vás.

- podepíšete mi plnou moc

- předáte mi buď průběžnou evidenci o odpadech nebo doklady s množtvím odpadů

A já na základě plné moci vyplním hlášení v datovém standartu a pošlu příslušnému úřadu přes ISPOP.

 

Cena za službu : 1000 - 1500,- Kč (bez DPH) dle rozsahu.

Jsem plátce DPH.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode