Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Roční hlášení - ISPOP

Povinnost podat roční hlášení o odpadech má původce odpadů, který za rok vyprodukuje více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatního odpadu. Oprávněná osoba vždy.

V případě, že jako firma vlastní více provozoven a součtem všech odpadů za všechny provozovny přesáhnete výše uvedené množství, vztahuje se na Vás podání ročního hlášené také.

I v letošním roce jsou změny ve vyplňování ohlašovacích formulářů. Většina změn nás asi ale moc nepotěší.

!!! Pozor na správnost údajů !!!

  • Předvyplnění daty z předchozího autorizovaného hlášení: Při zvolení volby předvyplnění se pro ohlašování za rok 2019 předvyplní všechna data z posledního autorizovaného hlášení kromě – množství odpadu, poznámky. Partneři se vyplní pouze do Seznamu partnerů. Je nutné provést kontrolu údajů o partnerovi tak, aby odpovídaly údajům k 31.12.2019.
  • Kontrola údajů na Listu č. 1 vůči číselníku RES (odkaz na RES ve formuláři F_ODP_PROD https://elwing.cenia.cz/flex/RES.html je nefunkční): Údaje IČO a IČZÚJ uváděné u subjektu (původce/oprávněná osoba/partner) je nutné do hlášení uvádět s platností k 31. 12. 2019 dle číselníku RES. Tyto údaje jsou při on-line kontrole a při odeslání formuláře kontrolovány s údaji v číselníku RES. V případě neshody s RES nebude hlášení odesláno/úspěšně systémem přijato.
  • Partneři v hlášení: Údaje uvedené u Partnera musí být platné k 31. 12. 2019 – tyto údaje jsou automaticky kontrolovány s číselníkem RES Registru Zařízení. Kontrolovanými údaji jsou u původce odpadů IČO existence v RES, u oprávněné osoby IČO, IČZ a adresa zařízení v Registru Zařízení.

Roční hlášení o odpadech za rok 2019 se musí podat prostřednictvím ISPOP do 15. února 2020.

V případě, že hlášení nepodáte nebo nedodržíte termín do 15.února může Vám být uložena pokuta až do 1 milionu korun.

 
Nevíte si rady ? Jsem tady pro Vás.

- podepíšete mi plnou moc

- předáte mi buď průběžnou evidenci o odpadech nebo doklady s množtvím odpadů

A já na základě plné moci vyplním hlášení v datovém standartu a pošlu příslušnému úřadu přes ISPOP.

 

Cena za službu : 1000 - 1500,- Kč (bez DPH) dle rozsahu.

Jsem plátce DPH.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode