Kvalitní poradenstské a obchodní služby

VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ( VUŽ )

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále "zákon VUŽ") zapracovává a navazuje na předpisy Evropské unie a upravuje

 1. pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
 2. práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh,
 3. práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a
 4. působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Zákon VUŽ se vztahuje na vybrané výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků, od jejich výroby a uvedení na trh až po zpracování odpadu z nich vzniklého.

Nestanoví-li tento zákon VUŽ jinak, použije se na předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a na nakládání s výrobky s ukončenou životností zákon o odpadech.

Zákon VUŽ se nevztahuje na

 1. elektrozařízení nezbytná pro ochranu bezpečnostních zájmů ČR,
 2. elektrozařízení navržená a nainstalovaná jako součást jiného zařízení, které nespadá do působnosti tohoto zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení a nejde-li o světelné zdroje nebo solární panely,
 3. elektrozařízení určená pro vyslání do vesmíru,
 4. velká stacionární průmyslová soustrojí,
 5. velké pevné instalace, s výjimkou zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako součást těchto instalací,
 6. nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
 7. elektrozařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,
 8. zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky,
 9. výbušniny,
 10. baterie nebo akumulátory používané v zařízeních souvisejících s ochranou bezpečnostních zájmů ČR, nebo určených pro vyslání do vesmíru a
 11. vozidla ozbrojených sil.

 

 

 

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode